Att hyra ut till en eller flera personer

Det finns också olika regler beroende på om du har en eller flera hyresgäster, exempelvis vid uthyrning av två enskilda rum i din bostad. Vid den första hyresgästen har du rätt till att ta ut en kostnadsbaserad hyra. För den andra hyresgästen gäller dock hyreslagens regler, och hyresgästen ska då betala bruksvärdeshyra. En rimlig hyra är då en hyra som är i jämförelse med vad en likvärdig allmännyttig lägenhet kostar.

Om du hyr ut fler än två lägenheter gäller också hyreslagens regler gentemot samtliga av dina hyresgäster.
Om du vill hyra ut bostadsrätt måste din bostadsrättsförening, enligt privatuthyrningslagen, godkänna detta. Alternativt behöver du ha tillstånd av hyresnämnden.