Avhysning av hyresgäst på grund av annat än utebliven betalning

Det kan finnas många andra orsaker än utebliven betalning som gör att man som hyresvärd blir tvungen att vräka sin hyresgäst. I dessa fall gäller dock andra procedurer och ofta avgörs fallet enligt beslut från hyresnämnden eller tingsrätten.