Avhysning av hyresgäst

Om inte hyresgästen betalar hyran eller annat som berör hyresobjektet, till exempel vatten eller värme, ska man som hyresvärd vara uppmärksam på en rad regler förknippade med vräkning av en hyresgäst, som inte frivilligt vill flytta från hyresobjektet.

Vid försenad betalning av hyra (eller annat belopp som ingår i hyresavtalet) tillkommer påföljder för hyresgästen. För att hyresgästen ska kunna gå miste om bostaden måste försening vara minst en vecka efter förfallodagen, såvida hyresnämnden inte fattat något annat beslut. Utöver detta måste betalningen utgöra ett kontraktsbrott för hyresvärden. Detta är inte fallet om det rör sig om att hyresgästen har betalt några kronor för lite i hyra. Hyresgästen har rätt att vidta rättelse och betala hela hyran, samt dröjsmålsränta innan hyresvärden säger upp bostaden. Om hyresgästen hinner göra detta kan inte hyresgästen förlora hyresrätten på grunden av utebliven betalning. Hyresgästen har alltså möjlighet att återvinna bostaden om det finns risk att den förloras. Om hyresgästen betalar hela hyran inom tre veckor från den dag han/hon har blivit underrättat om att hyresrätten kan förloras, kan hyresgästen undvika att bli vräkt.

En uppsägning av hyrsgästen får dock inte göras om socialnämnden skriftligt meddelar hyresvärden att de går in och betalar hyresgästens hyra. Detta gäller inom tre veckor från den dag då hyresgästen underrättas om att denne riskerar att gå miste om bostaden. Hyresgästen får heller inte vräkas om denne inte har kunnat betala hyra på grund av sjukdom eller annan oförutsägbar omständighet. Dock måste hyran betalas så snart som möjligt, men innan ärendet tas vidare till hyresnämnden eller tingsrätten.