Besittningsskydd

Besittningsskydd betyder att hyresgästen som hyr i andra hand inte utan vidare är skyldig att flytta det datum som står i hyreskontraktet. Om andrahandshyresgästen inte lämnar bostaden måste förstahandshyresgästen föra tvisten vidare till hyresnämnden. Vid uthyrning av bostad har inte hyresgästen besittningsrätt i denna form av ”andrahandsuthyrning”. Hyresgästen har dock rätt till att säga upp hyreskontraktet med kortare tid än den som gäller för hyreslagen. Hyresgästen har en uppsägningstid på en månad. Hyresvärden däremot, har en uppsägningstid på tre månader. Den kan vara längre om parterna avtalat om detta i andrahandskontraktet.

Privatuthyrningslagen började gälla den 1 februari 2013. Det innebär att hyresgäster som har gjort avtal om andrahandsuthyrning efter det att lagen började gälla saknar besittningsskydd. Om hyresvärden hyr ut tex två rum i sin bostad, har hyresgästen i den första rummet inte något besittningsskydd. Hyresgästen i den andra upplåtelsen har däremot besittningsskydd, men det gäller om avtalet har varat i längre än två år i följd. Läs mer om privatuthyrningslagen här.

För att få information om vilken hyra du får ta ut under dessa villkor, se sidan ”Den rätta hyran”.