Bostadsrätt

Om du ska hyra ut bostadsrätt, eller en del av din bostadsrätt, till en eller flera personer har du normalt sätt rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra enligt lagen om uthyrning av egen bostad; privatuthyrningslagen. Den kostnadsbaserade hyran får inte vara påtagligt högre än summan av hyresvärdens kapitalkostnad och driftskostnad.

Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan är rimlig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Denna ränta är inte kopplad till hyresvärdens faktiska kostnader, utan är istället en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Därför spelar det ingen roll om du som hyresvärd lånat pengar för att köpa bostaden eller inte.
Kostnader för el, bredband och avgift till bostadsrättsföreningen är eksempel på driftkostnader. Om din bostadsrätt hyrs ut möblerad, är det tillåtet att ta ut en ersättning för möbelslitage. Driftskostnadsdelen är kopplad till dina faktiska kostnader.

Här är ett exempel på hur du kan räkna ut en rimlig hyra.