Den rätta hyran

Hur mycket ska jag ta betalt i hyra?

I Sverige får man enligt lag inte ta ut hur hög hyra som helst vid andrahandsuthyrning, oavsett om hyresgästen är beredd att betala det. Det är skillnad på vilken hyra du kan ta betalt beroende på om du hyr ut en hyresrätt i andra hand gentemot om ska hyra ut bostadsrätt. Läs mer om vad som är relevant för dig i flikarna till vänster.