Hyreskontrakt

Ett muntligt hyreskontrakt är lika giltigt som ett skriftligt hyreskontrakt, men vid ett muntligt avtal kan det vara svårare att i efterhand bevisa vad hyresavtalet innehåller. Därför rekommenderas det att göra ett skriftligt andrahandskontrakt. Om hyresvärden eller hyresgästen kräver att ett skriftligt hyreskontrakt ska skrivas, så ska detta göras.

Andrahandskontraktet ska undertecknas av både hyresvärden och hyresgästen. Läs igenom hyreskontraktet noga innan du skriver under det!

På internet kan du hitta en passande mall för andrahandskontrakt, och det kan vara bra att använda detta som utgångspunkt. Som hyresvärd ska man dock vara uppmärksam; fel/otydliga formuleringar i själva hyreskontraktet eller i utfyllnaden kan förekomma, vilka kan tolkas till hyresgästens fördel om en tvist skulle uppstå.

Därför är det alltid en bra idé att grundligt läsa igenom utformningen av andrahandskontraktet innan det används, och att läsa genom det som fyllts i innan hyreskontraktet skrivs under. Det kan också vara bra att få hjälp av en advokat, antingen till att formulera andrahandskontraktet eller till att fylla i det.

Var uppmärksam på att det kan vara skillnader på vilken information du ska ha med i hyreskontraktet, och vilken information du ska vara särskilt uppmärksam på, beroende på om du ska hyra ut hus, hyra ut lägenhet, hyra ut rum, hyra ut bostadsrätt eller om du vill ha en inneboende.

Hur ska till exempel hyresgästen råda över över trädgården, garaget osv, om det handlar om att hyra ut hus? Vad är bestämmelserna kring källarförrådet som hör till när du hyr ut lägenhet? Vilka ordningsregler ska gälla när du hyr ut ett rum eller om du har en inneboende?

Viktig information man ska vara uppmärksam på i hyreskontraktet:

  • Uthyrningsperiod

  • Uppsägningstid
  • I vilket skick övertas hyresbostaden
  • Regleras hyran och i sådana fall hur
  • Deposition och förskottsbetalning

  • Inre och yttre underhåll
  • Skötsel av eventuell trädgård
  • Betalning för vatten, värme, el och annat
  • Uppsägning/frånflyttning