Hyresrätt

För att hyra ut hyresrätt i andra hand behöver din hyresvärd godkänna detta. Du som förstahandshyresgäst har rätt att ta ut samma hyra till din hyresgäst som du själv betalar, därför kan du ha det som utgångspunkt för vad som är en rimlig hyra att ta betalt vid andrahandsuthyrning.

Om bostaden hyrs ut möblerad har du rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen lagregel som anger hur mycket du får lägga på. För en fullt möblerad lägenhet har hyresnämnden ofta godtagit ett hyrespåslag på cirka 10-15%, men kom ihåg att hyresnämnden bedömer varje fall enskilt, och därför kan också det slutgiltiga resultatet se olika ut i olika fall.
Utöver möbler kan även annat ingå i hyran, till exempel fri hushållsel eller en p-plats som du som förstahandshyresgäst hyr eller arrenderar separat. Du har då rätt att lägga på den summa på hyran som motsvarar de faktiska kostnaderna.

Om din hyra är reducerad på grund av en överenskommelse eller ett beslut om trappning, ska även din hyresgästs hyra vara reducerad på ett motsvarande sätt.

Den hyresgäst som anser sig ha betalat en orimlig hyra kan vända sig till hyresnämnden och begära att få tillbaka den del av hyran som anses orimlig. Återbetalningen blir i sådana fall aktuell för hyror upp till ett år tillbaka. Hyresgästen har också rätt att få hyran sänkt i fortsättningen.

Läs mer om hur mycket hyra du får ta ut på Hyresnämnden.se.