Lagen om uthyrning av egen bostad

Lagar kring andrahandsuthyrning är svåra och komplicerade, och därför kommer vi inte i detalj att genomgå eller beskriva dem här. Lagarnas komplexitet betyder också att de kan vara svåra att förstå och genomskåda. Därför kan det vara en bra idé att få en advokat till att ge sin syn på de frågor och avsnitt man är osäker på.

Som vi tidigare nämnt är det hyreslagens hyressättningsregler (vid hyresrätt), samt privatuthyrningslagen (vid bostadsrätt), som gäller vid andrahandsuthyrning.