Överklaga

Om du är missnöjd med hyresnämndens beslut eller yttranden kan du i vissa fall överklaga, detta görs då till Svea hovrätt. Dock finns det beslut av hyresnämndens som inte kan överklagas.

Om du har möjlighet till, och väljer att överklaga till Svea hovrätt, är deras beslut sedan slutgiltigt. Ett beslut av Svea hovrätt kan alltså inte överklagas.
För de ärende som överklagas till Svea hovrätt är det i regel den part som förlorar målet som ska betala motpartens rättegångskostnad i Svea hovrätt. Dock finns det ett flertal undantag.