Rätt till avdrag beroende på äganderätt

Om ägandet av av en bostad delas med någon annan, ska båda ägarna dra en del av schablonbeloppet i sin inkomstdeklaration. Tex, om du och och din sambo delar bostad och äger 50 procent var, så delas schablonavdraget lika mellan er två. Om du väljer att hyra ut bostaden i ett antal veckor, kan du endast utnyttja 50 procent av schablonavdraget. Som två ägare kan man inte fördela avdraget fritt mellan varandra, utan avdraget baseras på ägarens ägarandel.