Skatt

När du hyr ut hus, hyr ut bostadsrätt eller hyr ut rum med överskott är denna inkomst skattepliktig. Överskottet ska redovisas som inkomst av kapital och skatten motsvarar 30 procent. Hur överskottet beräknas beror på vilken typ av bostad som du hyr ut.

Generellt gäller att du får göra ett schablonavdrag oavsett typ av bostad och avdraget motsvarar 40 000 kronor per bostad och år. Det betyder att om du hyr ut en bostad för mer än 40 00 kronor under ett år, behöver du endast betala skatt på de inkomster som överstiger beloppet. Om du hyr ut en bostad för mindre än sammanlagt 40 000 kronor på ett år, behöver du inte betala någon skatt.